KPO – Krajowy Plan Odbudowy

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

realizuje przedsięwzięcie:

Rozbudowa linii technologicznej do obierania cebuli wraz z zakupem środków transportu wewnętrznego

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano zakup linii technologicznej do obierania cebuli wraz z zakupem środków transportu wewnętrznego jak następuje:

  1. Linia do obierania cebuli
  2. Przenośnik taśmowy
  3. Kosz przyjęciowy
  4. Napełniacz skrzyniopalet
  5. Zbiornik buforowy
  6. Wózek widłowy elektryczny
  7. Wózek paletowy elektryczny.

Grupę docelową planowanego przedsięwzięcia stanowią pracownicy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Hopkiem, klienci przedsiębiorstwa oraz lokalne społeczeństwo.

Wartość projektu: 1 324 171,21 zł

Wartość dofinansowania z UE: 662 085,60 zł

Realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewnia rozwój Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Hopkiem umożliwiając realizację inwestycji w krótszym terminie i w oparciu o nowe urządzenia i elektryczne środki transportu wewnętrznego.

Wdrożenie nowych maszyn i urządzeń w procesie obierania cebuli znacznie usprawni jego przebieg, poprawi efektywność i jakość realizowanych procesów, zapewniając odpowiednie wsparcie dla pracowników podczas wykonywania poszczególnych czynności, a w rezultacie umożliwi podniesienie jakości produktów oferowanych odbiorcom.

Planowana inwestycja przyczynia się do poprawy jakości życia społeczeństwa i zwiększenia odporności gospodarki po kryzysie wywołanym pandemią.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi wzrost konkurencyjności Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Hopkiem.

Planowane zakończenie realizacji całości przedsięwzięcia nastąpi w terminie do dnia 30.09.2024 r.