Fundusze Europejskie

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

pt. Poprawa efektywności energetycznej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie poprzez termoizolację budynku obróbki cebuli

Nr. projektu RPLU.05.01.00-06-0031/19-00

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 873 220,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 354 089,05 zł