Fundusze Europejskie

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

pt. Poprawa efektywności energetycznej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Hopkie poprzez termoizolację budynku obróbki cebuli

Nr. projektu RPLU.05.01.00-06-0031/19-00

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 873 220,09 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 354 089,05 zł

oraz projekt

pt. Energia przyjazna środowisku poprzez budowę instalacji OZE do 50 kW w firmie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna

Nr. projektu RPLU.04.02.00-06-0354/20-00

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów zużycia energii, oraz redukcja emisji pyłów CO2.

Wartość projektu: 184 377,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 97 435,00 zł